28 Hào Nam, Ô Chợ Dừa
Dống Đa, Hà Nội
Số điện thoại
0916 646 768
Giờ làm việc
8:00 am - 5:30 pm

Archive for Tháng Chín 2020

Dự án Câu lại bộ thu gom chung (C3 – Common Collection Club) trong Trách nhiệm mở rộng của Nhà xản suất tại Việt Nam

Quyết định 16 (Quyết định 16/2015/QĐ-TTg) là “Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ” có hiệu lực từ tháng 7 năm 2016. Các nhà sản xuất và nhập khẩu bán ra sản phẩm có trong danh mục sản phẩm ở thị trường Việt Nam được người tiêu dùng mua và thải…

Read More