28 Hào Nam, Ô Chợ Dừa
Dống Đa, Hà Nội
Số điện thoại
0916 646 768
Giờ làm việc
8:00 am - 5:30 pm

Tin tức

Doanh nghiệp cần chú ý gì sau khi quyết định về EPR ở Việt Nam chính thức có hiệu lực?

EPR (Extended Producer Responsibility), hay Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, là một trong những nội dung của Luật Bảo về môi trường Việt Nam được nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm. Theo dự kiến, Nghị định quy định trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm thải bỏ, bao…

Read More