28 Hào Nam, Ô Chợ Dừa
Dống Đa, Hà Nội
Số điện thoại
0916 646 768
Giờ làm việc
8:00 am - 5:30 pm

BLOG POSTS

Doanh nghiệp cần chú ý gì sau khi quyết định về EPR ở Việt Nam chính thức có hiệu lực?

EPR (Extended Producer Responsibility), hay Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, là một trong những nội dung của Luật Bảo về môi trường Việt Nam được nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm. Theo dự kiến, Nghị định quy định trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm thải bỏ, bao bì của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu sẽ được ban hành trong năm 2021 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022.

Xu hướng gia tăng lượng rác thải rắn ở Việt Nam đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội

Theo ước tỉnh của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay trên cả nước lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 60.000 tấn/ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm 60%. Đến năm 2025, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dự báo sẽ tiếp tục tăng 10-16%/năm. Bên cạnh đó, thành phần rác thải rắn sinh hoạt cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học trong chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao từ 80-96% thì đến năm 2017 giảm xuống còn 50-70%; thành phần khó phân loại, xử lý, tái chế như giấy, kim loại, vải, da, cao su, và đặc biệt là nhựa có xu hướng tăng. Sự gia tăng của khối lượng chất thải rắn, cùng với tỷ lệ chất thải không có khả năng phân hủy sinh học đang gây một áp lực không nhỏ lên môi trường, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

Trong cuộc chiến với rác thải rắn, các doanh nghiệp giữ vai trò tiên phong

Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu được coi là một trong những nỗ lực để giảm thiểu và phân loại rác từ nguồn của chính quyển Việt Nam. Trong đó, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa để bán, tiêu thụ và thải bỏ ở Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thu gom và xử lý, tái chế.
Nếu sản phẩm của doanh nghiệp thuộc nhóm có khả năng thu gom, có giá trị tái chế (quy định trong Phụ lục 52 của Nghị định), doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của mình bằng một trong bốn hình thức quy định và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm (Hình 1). Các doanh nghiệp có khả năng xử lý tái chế được khuyến khích tiếp nhận xử lý tái chế các sản phẩm cùng loại của hãng khác. Lượng sản phẩm tái chế được sẽ được tính vào kết quả thực hiện EPR của doanh nghiệp thực hiện tái chế.

Nếu sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh thuộc nhóm khó thu gom, hoặc không có giá trị tái chế (Phụ lục 58), doanh nghiệp sẽ phải đóng góp vào quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Mức đóng góp của từng nhóm sản phẩm sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định.

Quỹ Bảo vệ Môi trường sử dụng khoản thu được để hỗ trợ các hoạt động: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; Nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật.

Hình 1: Doanh nghiệp nào cần thực hiện trách nhiệm mở rộng theo dự thảo nghị định này?

Hình 2: Các sản phẩm cần được thu gom tái chế

Hình 3: Các sản phẩm khó thu gom, tái chế

Trách nhiệm báo cáo

Theo dự thảo Nghị định, các doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu cần báo cáo kế hoạch cũng như kết quả thực hiện EPR có kiểm toán để xác nhận hoàn thành trách nhiệm của mình. Bao gồm:

  1. Đăng ký kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện tái chế (Phụ lục 53)
  2. Bảng kê khai số lượng, khối lượng chủng loại sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được bán ra thị trường (Phụ lục 54)

Vina-CUES chúng tôi đã và đang nghiên cứu triển khai nhiều dự án hỗ trợ các doanh nghiệp thích nghi dần với các thay đổi liên quan đến EPR. Tiêu biểu có thể kể đến dự án C3, với mục tiêu phát triển mạng lưới thu gom, xử lý, tái chế rác thải quy mô toàn quốc, và hệ thống quản lý, theo dõi những mặt hàng được thu gom. Thông tin giới thiệu về dự án vui long xem tại đây.

Leave a Comment