28 Hào Nam, Ô Chợ Dừa
Dống Đa, Hà Nội
Số điện thoại
0916 646 768
Giờ làm việc
8:00 am - 5:30 pm

BLOG POSTS

Dự án Câu lại bộ thu gom chung (C3 – Common Collection Club) trong Trách nhiệm mở rộng của Nhà xản suất tại Việt Nam

Quyết định 16 (Quyết định 16/2015/QĐ-TTg) là “Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ” có hiệu lực từ tháng 7 năm 2016. Các nhà sản xuất và nhập khẩu bán ra sản phẩm có trong danh mục sản phẩm ở thị trường Việt Nam được người tiêu dùng mua và thải bỏ sau quá trình sử dụng, sẽ phải được thu thập, xử lý đúng cách và báo cáo hoạt động hàng năm cho Chính phủ (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết những sản phẩm trong danh mục đều có giá trị và được bán khắp thị trường Việt Nam. Những sản phẩm khác không còn giá trị sau sử dụng, ví dụ như pin hay đèn lại không có ưu đãi hay khuyến khích để thu gom phân loại riêng và chủ yếu được vứt bỏ cùng chất thải gia đình khác. Hiện tại các sản phẩm thải bỏ không hề được thu gom ở các điểm mà công ty có nghĩa vụ thiết lập trong Quyết định 16 vì không có chế tài bắt buộc các công ty phải thu thập. Kết quả là không có công ty nào phát triển hệ thống thu gom ở toàn quốc vì sự cân nhắc tối giản chi phí.

Đáp lại Quyết định 16, CUES Nhật Bản/Vina-CUES cùng Hệ thống Giao thông Hitachi hiện đang chuẩn bị các phương pháp để thực hiện quyết định cũng như thực hiện “Quy định Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất tại Việt Nam”. Mục tiêu của dự án này bao gồm phát triển mạng lưới thu gom, xử lý, tái chế rác thải quy mô toàn quốc, và hệ thống quản lý, theo dõi những mặt hàng được thu gom.

Dự án C3 này nhắm tới phát triển cấu trúc kinh doanh để chia sẻ và duy trì cơ sở hạ tầng giữa các cá thể kinh doanh tham gia C3 được nhắc tới trong Quyết định 16. Dịch vụ này còn có thể cung cấp cho khách hàng không chỉ sự tự tin xử lý các sản phẩm thải bỏ mà còn đạt được mức cần thiết về cơ sở hạ tầng tuân thủ Quyết định 16 với chi phí thấp.

Phác thảo dự án C3 và nền tảng đề xuất

Dựa trên đề xuất về nền tảng dịch vụ này, các thành viên của C3 có thể tuyên bố với MONRE rằng:

  • C3 có tới 87 điểm thu hồi (PoRs – Point of Recalls) ở tất cả 64 tỉnh (tính đến tháng 1 năm 2019) được các thành viên C3 sử dụng thường xuyên.
  • Thành viên của C3 tự tin có mạng lưới các công ty vận chuyển/ xử lý/ tái chế rác thải, có những nguyên tắc chặt chẽ và Công ty Quản lý C3 đáng tin cậy.
  • Dựa trên hệ thống quản lý thông tin do C3 cung cấp, các thành viên yêu cầu nhân lực tối thiểu để có thể báo cáo hoạt động hàng năm cho MONRE.

Điểm đặc sắc nhất của giải pháp C3 là số lượng điểm thu thập. Các chi nhánh địa phương của Hệ thống vận chuyển Hitachi có tổng cộng 87 điểm thu gom ở 64 tỉnh thành tại Việt Nam đang vận hành. Chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng số lượng điểm thu thập dựa trên yêu cầu của các thành viên.

Trong tương lai, ngoài những chức năng cơ bản của giải pháp C3, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp rộng hơn bằng việc áp dụng hệ thống cơ sở hạ tầng, thuế và hệ thống quản lý để đáp ứng yêu cầu riêng lẻ của các công ty thành viên trong dịch vụ Logistics

Để biết thêm thông tin, kế hoạch kinh doanh C3 của chúng tôi có thể tìm được dưới đây:

Leave a Comment