28 Hào Nam, Ô Chợ Dừa
Dống Đa, Hà Nội
Số điện thoại
0916 646 768
Giờ làm việc
8:00 am - 5:30 pm

BLOG POSTS

Quản lý chất thải – Phân loại chất thải

Ở Nhật Bản, tất cả các trung tâm mua sắm đều phải phân loại rác và chuyển tới các công ty xử lý, tái chế, làm thức ăn gia súc hoặc ủ để lấy khí metan. Do đó, kể từ trước khi mở cửa, Trung tâm thương mại AEON Long Biên đã rất quan tâm đến quản lý chất thải, bao gồm cả chất thải xây dựng, bùn thải và rác thải sinh hoạt, rác thải của khách hàng.

Vì vậy, nhân viên của chúng tôi đã hợp tác với DECOS để thiết kế và quản lý chất thải của toàn bộ Trung tâm thương mại AEON. Chúng tôi đã thiết kế hệ thống phân loại trong phòng quản lý chất thải, nơi nhân viên của DECOS sẽ thường xuyên có mặt và hỗ trợ AEON và nhân viên của cửa hàng trong quy trình phân loại rác. Sau khi chất thải được phân loại thì sẽ được chuyển đến các cơ sở xử lý và tái chế chất thải để xử lý thích hợp.

Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch trong quy trình xử lý chất thải, đảm bảo không có rò rỉ chất thải ra môi trường dưới bất kì hình thức nào. Một phác thảo ngắn gọn về sơ đồ hệ thống được vẽ dưới đây:

Leave a Comment